Wata Solution

מערכת המיועדת למדינות מתפתחות המתבססות על מיכלים לאגירת מים בגלל מחסור במים זורמים. המערכת מאפשרת ללקוחות לצפות בנתוני צריכת המים של המיכל הביתי שלהם בזמן אמת.

אנחנו פיתחנו ובנינו עבור החברה מספר מערכות אלקטרוניות בעלות שתי אפשרויות שידור שונות: תקשורת באמצעות WiFi ותקשורת סלולרית (sim card). כמות המים במיכל נמדדת על ידי חיישן מרחק אולטראסוני שנבדק על ידינו ונמצא מתאים לכל דרישות המוצר (דיוק, טווח, מחיר ועמידות למים). בנוסף, מצוידות המערכות בפאנל סולארי ועובדות על פי אלגוריתם פעולה המבטיח חסכון באנרגיה ושימוש לטווח ארוך.

היזמים הם מוהנד חראז ובר הורוביץ.

קישור לכתבה באתר Wata Ynet