TipTone & BoomShack

שני מיצגי נגינה חברתיים אינטראקטיביים.

TipTone הקהל מוזמן ללכת על קלידי הפסנתר לפי הסדר ולהנות ממנגינה מוכרת או לאלתר יחד עם שאר הנגנים.

BoomShack הקהל מוזמן להקיש על חפצים יומיומיים שונים באמצעות מקלות תופים בשליטה אלקטרונית וליצור יחד מקצב ייחודי.

העבודות נבנו בשיתוף פעולה עם חברת פרוטודיינמיקס, סטודיו גלילאו ודניאל בסין בעבור סטודיו ForReal והוצגו בפני אלפי אנשים בפסטיבל "צלילים בעיר העתיקה 2017" בירושלים.

BoomShack

TipTone