Sim City

סימולטור המדמה השפעה של מתקפת סייבר על העולם הפיזי

  • מערכת המורכבת ממחשבים המדמים הפעלה של מערכות חיוניות בעיר כגון חשמל, רמזורים, רכבת ועוד.
  • המחשבים מחוברים ברשת סגורה בהתאם לדרישת הלקוח.
  • ע"י סדרת אימונים של הגנה והתקפה ניתן לחוות וללמד מה קורה לתשתיות אזרחיות כאשר הן נופלות קורבן למתקפת סייבר וכיצד ניתן להגן עליהן בצורה מיטבית.

קישור לכתבות ב YNET ו WALLA

הפרוייקט נבנה עבור חיל התקשוב בצה"ל בשיתוף חברת XLN.