Pennywell

מכונה היודעת לקרוא ולספור מטבעות, ובהתאם לאלגוריתם שהגדיר הלקוח להשמיע צלילים ולהדליק אורות, ובמקרה של זכייה להדפיס שוברים.

בנוסף, המכונה מחוברת לרשת באמצעות תקשורת סלולרית ומדווחת בזמן אמת נתוני שימוש לבקשת הלקוח. ניתן לבצע עדכון תוכנה מרחוק ללא צורך בנוכחות טכנאי.

במסגרת הפרויקט נבנו שלוש מכונות זהות, אשר אפשרו ליזם לדייק את אופן הפעולה שלהן ואת חווית המשתמש.

בזכות המוצר שפותח היזם הצליח להציג קונספט מוכח בפני משקיעים, וגייס בהצלחה השקעה רצינית.