GreenBin

מערכת חיישנים המותקנים על פחי אשפה היוצרת מסלול מדויק וחסכוני באנרגיה וזמן למשאית פינוי האשפה. בצורה זו מסלול האיסוף מתקצר, מה שחוסך באנרגיה, זמן עבודה ועיכובים בדרכים. זהו חיסכון גבוה בהוצאות למפעילי פינוי האשפה.

 

המדגים הטכנולוגי שבנינו מורכב מחיישנים זולים אשר מודדים את מפלס הפח ומדווחים לתחנת קצה סלולרית אזורית. החיישנים משדרים בתקשורת לטווח ארוך בתקן LoRa (תקן דל הספק וארוך טווח המותאם במיוחד לתקשורת של רכיבי אינטרנט של הדברים IoT), ותחנת הקצה מדווחת לענן באמצעות חיבור אינטרנט סלולרי אודות החיישן שלה וכל שאר החיישנים הנמצאים בקרבתה.

 

בימים אלו החברה מתכוננת לביצוע פיילוט בשיתוף עיריית תל אביב לאחר שזכו במכרז.

 

היזמים אפק ימיני, תום זלוטיקמן, דניאל רום ואיטן גרדנדשטיין פעלו במסגרת האקסלרטור AtoBe בירושלים.

https://www.greenbin.io