Cinesthesia

מיצג אינטראקטיבי במהלכו הקהל עצמו הופך להיות חלק מפס הייצור מתוך הסרט "זמנים מודרניים" של צ'ארלי צ'פלין. בהתאם להוראות ובתזמון המתאים מוסיף הקהל סאונדים וריחות המופקים בזמן אמת ע"י מנועים שונים ומעניקים זווית רעננה לקטע הקלאסי.

העבודה נוצרה בשיתוף פעולה עם דניאל בסין, והוצגה בשבוע העיצוב בירושלים ובפסטיבל מוסררה מיקס 2015.