Chlorofeel

מיצג אמנות העושה שימוש בחיישנים ותאורת לדים על מנת להמחיש את מה שמרגיש הצמח.
אל הצמח מוצמדים חיישנים המודדים את זיהום האוויר, לחות וטמפרטורה באוויר ורטיבות הקרקע. החיישנים מזינים מחשב המנפיש את צבע וקצב הבהוב התאורה בהתאם לממצאים.

העבודה הוצגה בתערוכת "כלל עץ בה" בגלריית "המרפסת" של עמותת מוסללה.