בעיני רוחו

מיצג הקרנה אינטראקטיבי במהלכו יוצא הקולנוע מן המסך אל העולם הפיזי-חושי והקהל הופך לשותף פעיל בהתרחשות.
בראשית הקולנוע היה עיסוק רב בדמות המיסטית של "הגולם", ובכך בעצם מספר הקולנוע את הסיפור של עצמו – יצירת תנועה וחיים מתוך תמונות הסטילס הקפואות. תנועת הקהל בחלל המיצג מפיחה רוח חיים במאווררים ובסצנות שמציגות את "הגולם" המתעורר לחיים.